Tåbukki - Ukkies

De jongste leden van ons koor waren de Ukkies.
Met deze groep zijn we gestart in september 2001 op vraag van vele ouders die aangaven dat hun (jongste) kinderen ook graag zongen
maar dat er nog niets voor deze leeftijd bestond. Deze groep bestond uit kinderen, gaande van de laatste kleuterklas
tot en met het tweede studiejaar. Na de opstart van deze groep, die elke zaterdag van 9.15 uur tot 10.15 uur repetitie had, groeide
het aantal snel zodat we na enkele jaren ruim 20 Ukkies hadden !

Deze groep werd in het begin begeleid door Leo die hiervoor echter kon rekenen op ondersteuning van een aantal 'Ukkies-hulpen'.
Dit waren leden van de oudste groep die hem elke zaterdagmorgen assisteerden om zo de liedjes en danspasjes
(want er werd ook wekelijks veel gedanst) goed te kunnen aanleren. Leo heeft deze groep begeleid t/m seizoen 2004/2005
en deze is toen eerst door Veerle en daarna door Maarten overgenomen.

We stelden echter vast, zeker nadat kinderen vanaf het eerste studiejaar ook reeds mochten starten aan de academie,
dat de instroom afnam zodat we uiteindelijk deze groep hebben moeten stopzetten wegens een tekort aan leden.
De laatste Ukkies hebben dan ook nog mee gezongen bij de Kids ...
Onze Ukkies hebben altijd opgetreden in een geel T-shirt !