Tåbukki - Teens

De derde groep waren onze Teens.
Deze groep bestond uit jongeren vanaf het eerste tot en met het vierde middelbaar.
Met deze groep zijn we gestart nadat we merkten dat het repertoire dat we zongen
bij de Kids niet meer echt aansloot bij de oudsten van de groep.

Ook met de Teens was leren SAMEN één- en meerstemmig zingen het doel.
Zij zongen voornamelijk populaire Engelstalige hits maar schuwden ook het Nederlandstalige werk niet.
En hoewel hier al meer naar kwaliteit werd gestreefd,
bleef plezier beleven in het muziek maken ook hier de hoofddoelstelling.

De Teens werden begeleid door Leo, daarna door Sara en daarna door Joke,
en repeteerden elke zaterdag van 12.30 tot 14.00 uur.
De laatste jaren hebben we deze groep samen gevoegd met de Åndz
en werd er op vrijdagavond gerepeteerd.