Tåbukki - Het doel ...

Het doel dat we bij kinder- en jeugdkoor Tåbukki voorop hebben gesteld is vrij eenvoudig maar o.i. heel belangrijk: "plezier beleven aan het zingen in groep".
Uiteraard streven we ook kwaliteit na, maar dat is niet ons eerste doel. Dit betekent dat iedereen lid kan worden van Tåbukki, op voorwaarde natuurlijk dat voldaan wordt aan de leeftijdseisen.
Maar daar houdt het voor ons dan ook bij op. We vinden het wel belangrijk om te benadrukken dat het zingen in groep voor ons veel betekent. Het houdt in dat de kinderen bereid moeten zijn om SAMEN te zingen zonder er bovenuit te willen komen. Het betekent ook dat je respect moet hebben
voor de kwaliteiten van de andere kinderen in de groep.


en hoe het begon ...

Het begon allemaal toen een aantal enthousiaste mensen uit het popkoor "New Sound" op het idee kwamen om te voorzien in een 'natuurlijke toevoer voor leden in het koor'."Nooit te jong om te beginnen" moet het motto ongeveer geluid hebben toen ze in maart 1997 met een groepje kinderen tussen de 9 en 12 jaar begonnen. Het enthousiasme zat er al vlug in en in een mum van tijd konden 31 kinderen zich reeds lid noemen van kinderkoor "The New Sound Kids".
Niet toevallig werd voor deze naam gekozen. De oprichters waren niet alleen leden van popkoor "New Sound", ook het doel was duidelijk : kinderen zo vroeg mogelijk het plezier in (koor)zingen bijbrengen in de hoop hier later gemotiveerde volwassenen mee over te houden voor het "grote koor".

Na wat groeipijnen en de nodige problemen die een vereniging in wording kenmerken, werd vanaf september 1998 met een nieuwe dirigent gestart. Op dit moment waren nog 16 kinderen lid van "The New Sound Kids", maar het enthousiasme was nog nooit zo groot geweest. Zo groot zelfs dat in februari 1999 beslist werd om "The New Sound Kids" op te splitsen in twee delen: "The Kids" , het kinderkoor voor kinderen vanaf het derde studiejaar (9 jaar), en het jongerenkoor
"The Teenagers"
, voor jongeren vanaf het eerste middelbaar (12 jaar).
Ondanks het feit dat we kleine groepjes overhielden (15 kids en 8 tieners op dat moment), was de inzet enorm groot. Het kon dan ook niet anders dan dat we in september 1999 het nieuwe werkjaar begonnen met bijna 30 leden.


Ondertussen hadden we er al een paar geslaagde 'kampen' opzitten die het enthousiasme en de samenwerking in de groep alleen maar ten goede waren gekomen. Dit moest leiden tot meer.
Samen met het nieuwe millennium werd in januari 2000 gestart met een derde luik binnen"The New Sound Kids", nl. "The Band": 10 jonge muzikanten die samen "the kids" muzikaal begeleiden. Het verwonderde dan ook niemand dat we het seizoen 1999/2000 na een geslaagd optreden in parochiezaal Achel-Statie voor een 200-koppig publiek, afsloten met bijna 40 leden.

Seizoen 2000/2001 stond volledig in het teken van de eerste CD.
Een maandenlange voorbereiding ging vooraf aan dat ene weekend waarin alles diende te gebeuren.
Het ging niet allemaal van een leien dakje, maar door het enthousiasme van de kinderen en een duidelijk afgebakend tijdsschema kon de opname tijdens het jaarlijkse kamp in Hoeselt zonder noemenswaardige problemen doorgaan. De acties die we voerden om ons project te financieren
zorgden er dan ook nog voor dat het ledenaantal intussentijd tot 51 steeg.

In september 2001 werd gestart met een vierde luik binnen het koor : "The Ukkies".
Deze groep bestaat uit kinderen vanaf de laatste kleuterklas tot en met het tweede leerjaar
lager onderwijs. 7 uks hebben de stap gewaagd.
Het totaal aantal leden van het koor komt hiermee op 59 !!


Dat kinderen nog steeds graag zingen bewijst 2002 alweer. Het ledenaantal komt op 65.

Het jaar 2003 betekent voor een aantal teenagers normaal het einde van hun loopbaan bij het kinder- en jeugdkoor New Sound Kids. Daar deze jongeren jaren plezier in zingen hebben gehad, willen doorgaan en er geen passend alternatief bestaat voor hen, is er beslist om een vijfde luik aan het koor toe te voegen : "The Åndz".

Het seizoen 2003-2004 begon met de verhuis naar een ander lokaal in de oude boerderij van het klooster op de Wal. Dit bewees nogmaals de "Open Huis" dag. Niet minder dan 20 kinderen schreven zich als nieuw lid in.
Maar het belangrijkste nieuws dit seizoen is echter onze naamsverandering.
Omdat we ondertussen met leden van 18 jaar en ouder zitten, is de naam 'New Sound Kids" niet meer echt toepasselijk. Ook de link met popkoor New Sound bestaat al enkele jaren niet meer, zodat de verwarring alleen maar groot is. We besloten daarom op zoek te gaan naar een nieuwe naam
die de volledige lading dekt. Na veel gebrainstorm en wat voorzetjes van betrokken ouders, besluiten we om een naam te vormen met enkele letters uit onze bestaande groepen.
TÅBUKKI wordt zo geboren tijdens onze Let's S(w)ing van 2004.
Tåbukki staat voor Teens, Åndz, Band, UKkies en KIds.
Ons logo wordt voortaan gevormd door een draakje dat tevens als mascotte dient.
Dit draakje symboliseert niet alleen de verschillende kleuren die voortaan binnen Tåbukki gebruikt worden (geel voor de Ukkies, rood voor de Kids, blauw voor de Teens en groen voor de Åndz), het staat tevens voor vrolijkheid en spontaniteit (je zal het altijd zien lachen), en voor een positieve groepsgeest (want daar schijnen draken bekend om te staan).

Seizoen 2004-2005 is het jaar waarin onze Åndz bredere horizonten opzoeken.
In november 2004 gaan ze samen met jongeren uit Zwartberg op inleefreis naar Turkije. Een volledig nieuw initiatief waarbij jongeren van allochtone afkomst met autochtone jongeren samen nieuwe ervaringen opdoen. Dit initiatief werd daarom ook genomineerd voor de tweejaarlijkse integratieprijs van de provincie Limburg.
In juli 2005 participeren onze Åndz in een heuse uitwisseling met jongeren uit Finland, Spanje en Estland. De uitwisseling gaat door in Estland en wordt gesteund door de Europese Gemeenschap.

Ook seizoen 2005-2006 betekent weer een hele uitdaging voor Tåbukki.
Leo heeft er ondertussen zijn zevende seizoen opzitten en begint de wekelijkse inspanningen op zaterdag toch te voelen. Er wordt daarom gezocht naar versterking in de dirigentenploeg en die wordt verbazend snel gevonden. Christine, Nele, Sarah en Karen nemen elk een groep over zodat we vanaf nu kunnen spreken van een echt dirigententeam.

Seizoen 2006-2007 kenmerkt zich door twee zaken.
Vooreerst wordt in alle stilte onze zesde groep geboren: K'baal. Om jongeren zonder muzikale basis toch de kans te geven om met muziek bezig te zijn, wordt deze percussiegroep opgestart.
Onze naam staat dus nu voor Teens, Åndz, Band, Ukkies, K'baal en KIds.
Meer in het oog springend dit jaar is echter ons 10-jarig bestaan.
Opgericht in 1997 zijn we nu dus eigenlijk al halfweg ons elfde seizoen bezig. Hoog tijd dus om de voorbije 10 jaar eens in de verf te zetten. Dit doen we door opnieuw een schitterend kamp te organiseren waar we onze ouders trakteren op een lekker etentje.
Daarnaast was onze Let's S(w)ing in cinémazaal 'De Walburg' een zeer druk bijgewoond concert waarover we alleen maar positieve dingen hoorden. De receptie en tentoonstelling die we achteraf in de Wal aanboden, waren de kers op de taart ...

Seizoen 2007-2008 zal binnen de annalen van Tåbukki bekend staan als het jaar waarin we (terug) verhuisden naar het Bernard Kempplein.
Het was verder ook een jaar waarin we een nieuwe dirigent kregen voor onze Ukkies (Maarten) waardoor al 4 Åndz mee het dirigententeam uitmaakten. Verder was het een rustig en vooral heel gezellig jaar waarin vooral het schitterende kamp in Westerlo opvielen en ons zeer geslaagde optreden Let's S(w)ing in 'De Kroon' in Kaulille.
Helaas nam Sarah dit jaar op het einde van het seizoen afscheid van ons en haar Teens om het heft over te geven aan Joke. We wensen haar heel veel succes met haar eigen zangcarrière !

Seizoen 2008-2009 was al bij al een rustig seizoen. Opvallend was dat het ledenaantal binnen K'baal zo drastisch terugviel dat we genoodzaakt waren deze groep (tijdelijk) stil te leggen.
We kenden dit jaar wel weer een schitterend kamp in Niel-bij-As met als hoogtepunt toch wel de wervelende modeshow van de Teens en de Woodstock-avond met de J-Walkers. Daarnaast was er ook weer een zeer geslaagd optreden in zaal De Kroon in Kaulille.

Vanaf 2009-2010 begonnen we te voelen dat kinderen tegenwoordig kunnen kiezen uit een enorm groot aanbod en dat hun vrije tijd vaak beperter is dan hetgeen ze allemaal zouden willen doen. We stelden m.a.w. een opvallende teruval in leden waar binnen ons koor. En dit ging in de twee daaropvolgende seizoenen steeds verder zodat we genoodzaakt waren om eerst onze Ukkies samen met onze Kids te voegen, maar vanaf het huidige seizoen zelfs geen Ukkies en Kids meer kunnen samen brengen en onze Teens en Åndz in één groep hebben moeten zetten om toch nog te kunnen spreken van een koor.
Intussen heeft deze trand zich helaas verder gezet zodat we op het einde van seizoen 2013-2014 hebben beslist om alle koren stop te zetten wegens een tekort aan leden. Het was een beslissing die we met pijn in het hart genomen hebben maar die helaas onvermijdelijk was.

Ondanks het grote verschil in leeftijd was ons koor steeds een gezellige bende. Voor de muzikale begeleiding was het dan ook geen enkel probleem om op een gedreven manier deze kinderen en jongeren te begeleiden: ze kregen zoveel enthousiasme terug van de groep dat ze enkel gestimuleerd werden om nog meer te doen.

Vandaar dat ook besloten is om niet definitief te stoppen met Tåbukki, maar om via projecten nog steeds kansen te bieden aan jongeren om met (muziek)cultuur bezig te zijn.

 

G