Tåbukki - Kids

De 'oudste' groep van Tåbukki werd gevormd door de Kids.
Met 'oudste' bedoelen we hier niet de leeftijd, maar wel het jaartal van ontstaan. Want Tåbukki kent zijn oorsprong eigenlijk bij
de 'New Sound Kids' en die zijn begonnen met een kindergroep, de 'Kids'.
Deze groep werd alle jaren van haar bestaan gevormd uit kinderen van het derde tot en met het zesde leerjaar.

Bij de start van het koor in 1997, werd deze groep begeleid door Miet. Omdat zij echter in die tijd nog muziekpedagogie studeerde,
werd aan Leo gevraagd of hij vanuit zijn achtergrond als logopedist, het koor kon overnemen tijdens de examenperiode van Miet.
Blijkbaar viel dit zo goed mee, dat hem gevraagd werd om vanaf het volgend seizoen de vaste dirigent te worden van de Kids.
Hij is dat vanaf toen blijven doen tot eerst Nele en daarna Maarten de fakkel van hem overnamen.
Het doel bij de Kids is altijd geweest om te leren luisteren naar elkaar om SAMEN te zingen.
Het repertoire bestond vooral uit populaire Nederlandstalige liedjes, al durfden we regelmatig andere paden bewandelen.